ลำปาง
เมืองลำปาง
พระบาท
ชมพู
กล้วยแพะ
ปงแสนทอง
บ้านแลง
บ้านเสด็จ
พิชัย
ทุ่งฝาย
บ้านเอื้อม
บ้านเป้า
บ้านค่า
บ่อแฮ้ว
ต้นธงชัย
นิคมพัฒนา
บุญนาคพัฒนา
บ้านดง
แม่เมาะ
เกาะคา
เสริมงาม
งาว
แจ้ห่ม
วังเหนือ
เถิน
แม่พริก
แม่ทะ
สบปราบ
ห้างฉัตร
เมืองปาน

อำเภอเมืองลำปาง

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.ลำปาง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 ตำบล , 154 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล พระบาท , ชมพู , กล้วยแพะ , ปงแสนทอง , บ้านแลง , บ้านเสด็จ , พิชัย , ทุ่งฝาย , บ้านเอื้อม , บ้านเป้า , บ้านค่า , บ่อแฮ้ว , ต้นธงชัย , นิคมพัฒนา , บุญนาคพัฒนา , บ้านดง

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองลำปาง
  จำนวนหลังคาเรือน : 29,551 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 106,584 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 15,508 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 6,899 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 3,977 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 524 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 267 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 24,977 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,281 คน
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย
สะพานรัษฎาภิเศก
วัดศรีชุม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดเจดีย์ซาวหลัง
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองลำปาง
  สถานศึกษา   จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 1 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 17 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 38 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 4 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 9 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 28 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 98 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองลำปาง
 
ต.พระบาท   52000   (*ยกเว้น หมู่ที่ 4 ใช้รหัส 52220)
ต.ชมพู   52100    
ต.กล้วยแพะ   52000    
ต.ปงแสนทอง   52100    
ต.บ้านแลง   52000    
ต.บ้านเสด็จ   52000    
ต.พิชัย   52000    
ต.ทุ่งฝาย   52000    
ต.บ้านเอื้อม   52100    
ต.บ้านเป้า   52100    
ต.บ้านค่า   52100    
ต.บ่อแฮ้ว   52100    
ต.ต้นธงชัย   52000    
ต.นิคมพัฒนา   52000    
ต.บุญนาคพัฒนา   52000    
ต.บ้านดง   52000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()